Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 55 (0.061 secs)
You searched for: (collection:opensource AND mediatype:texts AND (language:dut OR language:Dutch)) AND -mediatype:collection AND firstTitle:G
[1] 2     Next    Last
[texts]Gabriel Salinas - Catholic Archdiocese of Los Angeles
Salinas's previously confidential personnel file contains 2 pages. The file was released by the Catholic Archdiocese of Los Angeles on Jan. 31. (Unofficial mirror of http://www.documentcloud.org/documents/564029-salinas-gabriel.html)
Keywords: documentcloud; scpr; 6108-chris-keller
Downloads: 16
[texts]GBZ-motie Crisis- en Herstelwet
GBZ-motie Crisis- en Herstelwet
Keywords: zandvoort; motie; gbz; crisis en herstelwet
Downloads: 556
[texts]GBZ-vragen over verstrekte subsies in Zandvoort
Vragen van Gemeente Belangen Zandvoort over de verdubbeling van uitgekeerde subsides in de periode 2005-2011.
Keywords: gbz; zandvoort; vragen; gemeente; belangen
Downloads: 555
[texts]Gedachten Over De Lezing Van John Walton - Wes Bredenhof
Dutch translation of blog post regarding John Walton
Keywords: John Walton; Genesis 1
Downloads: 99
[texts]Gedenkboek 125-jarig bestaan parochiekerk Overveen - Cor Draijer

Keywords: parochiekerk; overveen; olvoo; onze lieve vrouw onbevlekt ontvangen
Downloads: 460
[texts]Gedichtenbundel: Als de ziele luistert - Cor Draijer
ALS DE ZIELE LUISTERT Gedichten aan de natuur en het leven ontleend door J.W.van Zeijl.
Keywords: gedichten; van; zeijl
Downloads: 309
[texts]Gedragscode_GOMA - deletselschaderaad.nl 2010
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 59
[texts]Geen huis? Dan maar een bunker! - Cor Draijer
Artikel over de Zandvoortse kunstschilder Hein van der Vliet, die bij gebrek aan een huis in een voormalige Atlantikwal-bunker is gaan wonen en waar hij tevens zijn atelier heeft.
Keywords: zandvoort; atlantikwal; kunstschilder; bunker; hein van der vliet
Downloads: 201 3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Geerhardus Vos, Dogmatiek I (1910) - Geerhardus Vos
Dutch lectures about reformed dogmatics of Geerhardus Vos from his teaching period at Grand Rapids (Volume 1 of 5).
Keywords: dogmatics; dutch; theology; reformed
Downloads: 207
[texts]Geerhardus Vos, Dogmatiek II (1910) - Geerhardus Vos
Dutch lectures about reformed dogmatics of Geerhardus Vos from his teaching period at Grand Rapids (Volume 2 of 5).
Keywords: dogmatics; dutch; theology; reformed
Downloads: 131
[texts]Geessel om uyt te dryven den Arminiaenschen QuelGheest. By een ghebracht om te bedwinghen de vermetene curieusheyt van eenen onbekenden Vrager, noopende de Predestinatie ... - Jacobus Trigland

Keywords: bub_upload
[texts]Geillustreerde Encyclopaedie.Woordenboek voor Wetenschap en Kunst, Beschaving en Nijverheid - A.Winkler Prins
Encyclopedie, woordenboek, platen, kaarten,tekstfiguren, afbeeldingen samengesteld in 1884. Veel geschiedenis. Dit is het eerste deel van A - ARAM.
Keywords: Encyclopedia; dictionary; history; ancient history; illustrated dictionary
Downloads: 1,249
[texts]Gelijke behandeling en Europees Parlement - (LBR) Landelijk bureau van Artikel1
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 98
[texts]Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader
Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader
Keywords: Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader
Downloads: 436
[texts]Gemeente Den Haag-Europa - Gemeente Den Haag 2008
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 96
[texts]Gemeente Dordrecht, Startnotitie onderzoek verzelfstandiging organisatieonderdelen
Gemeente Dordrecht, Startnotitie onderzoek verzelfstandiging organisatieonderdelen o.a. de begraafplaats
Downloads: 795
[texts]Gemeente Geldrop-Mierlo brief 2009 over subsidieregeling - Gemeente Geldrop-Mierlo 2009
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 112
[texts]gemeentelijke antidiscriminatievoorziening in 2010 - partners en Propper in opdracht nederlandse overheid 2010
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 5
[texts]Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen in 2010 - rijksoverheid 2010
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 67
[texts]Gemeenteraadsvergadering Zandvoort 02-02-1948 - Cor Draijer
Gemeenteraadsvergadering Zandvoort 02-02-1948
Keywords: zandvoort; gemeente; raad; raadsvergadering
Downloads: 114
[texts]Gemeenteraadsvergadering Zandvoort 29-01-1948 - Cor Draijer
Gemeenteraadsvergadering Zandvoort 29-01-1948
Keywords: zandvoort; gemeente; raad; raadsvergadering
Downloads: 102
[texts]Genealogie van CUFFEZ en varianten COFFEZ en COUFFEZ: Dl. II. Takken - André Cuffez
In dit tweede deel komen alle tot in 1989 gevonden afstammelingen voor van Nicolas Cuffez, zoon van Jacob, gegroepeerd per familietak. Nicolas emigreerde in de 16de eeuw uit Picardië en vestigde zich rond Ieper. Dit e-boek van 2013 is een verbeterde en volledig gedigitaliseerde versie van de 1989-editie.
Keywords: Coffy; Couvez; Staden
Downloads: 652
[texts]Genealogie van CUFFEZ en varianten COFFEZ en COUFFEZ: Dl. IV: CUSSE, GAFFE en ook DU HAMEL DE CANCHY en SANSON - André Cuffez
Digital revised version of the 2002 hard copy version of a genealogical familysearch on the CUFFEZ-family and variants. The English CUFFE-name also figures. Written in Dutch, with several French and English texts.
Keywords: Abbeville; Buteux; Caffet; Decuf; dom Grenier; du Grosriez; Lefebvre; van Caloen; Waignart
Downloads: 1,198
[texts]Genealogie van CUFFEZ en varianten COFFEZ en COUFFEZ: Dl. IVa. Addenda (Buteux) en correcties - André Cuffez
Genealogical findings for the French Cuffe family in the archive documents of the priest Nicolas Buteux of Abbeville, France. Written in Dutch, with several French texts. Digital revised version of the 2004 hard copy.
Keywords: Cuffe; Gaffe; Gouffier; du Hamel de Canchy; Pinton; Sanson
Downloads: 269
[texts]Genji Japanese Restaurant In Bangkok - Tom Aikins
Japanese restaurants in Bangkok are plentiful but ones that combine great attention to detail, authentic surroundings and good value are not so common.
Keywords: japanese restaurant bangkok; japanese food bangkok; japanese cuisine bangkok; restaurants bangkok; hotel restaurants bangkok; hotels bangkok; japanese restaurants; luxury hotel bangkok; five-star hotel bangkok
Downloads: 49
[texts]Genji Japanese Restaurant In Bangkok, Thailand - Tom Aikins
Tom Aikins checks out the Japanese food at the Genji Japanese restaurant in the Swissotel Nai Lert Park Hotel in Bangkok.
Keywords: japanese restaurant bangkok; japanese food bangkok; japanese cuisine bangkok; restaurants bangkok; hotel restaurants bangkok; hotels bangkok; japanese restaurants; luxury hotel bangkok; five-star hotel bangkok
Downloads: 45
[texts]Geografie van GK
Het boek
Keywords: filosofie
Downloads: 190
[texts]George L. Konkel
This document is among hundreds of existing "perversion files" -- dating from the early 1960s to the early 1990s -- that are available in The Times' database. The database also includes basic information about several thousand cases between 1947 and January 2005 for files that have not been released. Browse the database. (Unofficial mirror of http://www.documentcloud.org/documents/535637-george-l-konkel.html)
Keywords: documentcloud; la-times; 202-maloy-moore
Downloads: 21
[texts]Gerechtsdeurwaarders Groenewegen en Partners - Gerechtsdeurwaarders Groenewegen en Partners
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 15
[texts]Gereformeerd Kerkboek Register - Wes Bredenhof
Index of psalms to go with Heidelberg Catechism Lord's Days.
Keywords: Heidelberg Catechism; Psalms
Downloads: 1,400
[texts]Gerrit van der Wal - sin-nl.org 2012
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 9
[texts]Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot het einde der achttiende eeuw: Geschiedenis der koloniale politiek van de Republiek der Vereenigde Nederlanden - Otto Van Rees

Keywords: bub_upload
Downloads: 1
[texts]Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot hot cinde der achttiende eeuw - Rees, Otto van, 1825-1868
1. deel. Oorsprong en karakter van de Nederlandsche nijverheidspolitiek der zeventiende eeuw.--2. deel. Geschiedenis der koloniale politiek van de republiek der Vereenigde Nederlanden
Keywords: bub_upload; Economics
[texts]Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot hot cinde der achttiende eeuw - Rees, Otto van, 1825-1868
1. deel. Oorsprong en karakter van de Nederlandsche nijverheidspolitiek der zeventiende eeuw.--2. deel. Geschiedenis der koloniale politiek van de republiek der Vereenigde Nederlanden
Keywords: bub_upload; Economics
Downloads: 1
[texts]Geschiedenis in verhalen - oudheid - H. Solger
History text book.
Keywords: history
Downloads: 153
[texts]Geschiedenis van een neger - anoniem
Geschiedenis van een neger is een anoniem, rond 1771 verschenen boekwerk. Het is het verhaal van een hugenoot, aangeduid met de letter N., die met zijn vrouw en dochter en vergezeld van de begaafde neger Thomas van Suriname naar Amsterdam reist. N. ontpopt zich als een meester met verlichte ideeën die gelooft in de natuurlijke edelheid van de mens. Hij verklaart deze ideeën wanneer een eiland wordt aangedaan waar een andere Hugenoot een heilstaat heeft gesticht...
Keywords: 18th century; history; protestants; slavery; Holland; Surinam; black people; Africans; 18e eeuw; geschiedenis; protestanten; slavernij; Suriname; zwarten; Afrikanen
Downloads: 103
[texts]Geschiedenis van Suriname - J. Wolbers
Dit is een uitgebreide Geschiedenis van Suriname uit 1861, met af en toe schokkende details over de behandeling van de negerslaven. De auteur laat regelmatig zijn religieuze overtuiging doorklinken, maar dat maakt dit werk niet minder waardevol.
Keywords: Suriname; Geschiedenis; Slavernij; Surinam; History; Slavery
Downloads: 1,395
[texts]Gestapo methode overheid tegen mensen in bijstand - de gelderlander 2012
education and non-commercial artikel de Gelderlander met commentaar IFUD of Human Rights 2012
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 96
[texts]gevaren gebruik gewolmaniseerd hout - samenstelling IFUD of Human Rights 2013
stichting natuur en milieu en VROM (1996 - 2008)
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 21
[texts]Glen A Van Kleeck
This document is among hundreds of existing "perversion files" -- dating from the early 1960s to the early 1990s -- that are available in The Times' database. The database also includes basic information about several thousand cases between 1947 and January 2005 for files that have not been released. Browse the database. (Unofficial mirror of http://www.documentcloud.org/documents/471755-0863.html)
Keywords: documentcloud; la-times; 1054-ken-schwencke
Downloads: 21
[texts]Glüh, hop in de straat - Es&Cy
lichtvoetige gedichten
Keywords: light-verse; lichtvoetig; gedichten
Downloads: 72
[texts]God in het landschap - God in the landscape - john hacking
Summary of this essay : God in the landscape - (written in 2006 during my sabbatical) In the essay with the title âGod in the landscape. A search for a horizon. A semiotic analysis of landscape-paintings as religious heterotopiasâ was the starting point an article of Michel Foucault entitled "Des Espace Autres," (published by the French journal Architecture /Mouvement/ Continuité in October, 1984) in which he proposed a new concept called âheterotopiasâ to describe places in time...
Keywords: landscape; God; Anselm Kiefer; semiotics; religious heterotopies; michel foucault; caspar david friedrich; kaii higashiyama; japanse landscape; chinese landscape; art; painting; poetry; philosophy; edmond jabes; rene char
Downloads: 1,760
[texts]Godsdienst en godsdiensten - Prof. Dr. Theobald Ziegler
An essay on religion in general, and on how different religions compare to each other, for people who do not know much about religion.
Keywords: theology; religion; religions
Downloads: 505
[texts]goed bezig-mensenrechten en gemeenten - VNG- Amnesty 2012
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 37
[texts]Golf in Belek - Peter Kaiser
Die Golfplätze von Belek auf einen Blick. Ein Golf Guide. Ein Service von antalya.de, dem groÃen Reise- und Informatiuonsportal von Antalya.
Keywords: Golf; Belek; Golf in Belek; Guide
Downloads: 265
[texts]google boek recensie MET RECHT DISCRIMINATIE BESTRIJDEN - google books 2012
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 99
[texts]GOZ-PDF-H00695 - Bondsboekje van de ANBB
Bondsboekje van de ANBB, de Algemene Nederlands Bouwbedrijfs Bond. het boekje heeft ooit toebehoord aan Evert koper, geboren op 14-03-1886 met als beroep grondwerker. In het boekje zitten afgestempelde zegeltjes. GOZ-PDF-H00695
Keywords: zandvoort; anbb; bouwbedrijfsbond; grondwerker; evert koper; GOZ-PDF-H00695; H00695
Downloads: 83
[texts]Greco-brief van Dijk-Donner - van Dijk
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 89
[texts]grlleag
sdfa
Keywords: adsfa
Downloads: 5
[texts]Grondig bericht over het plan, de gelegenheid en inhoud van de loflijke Broederschap van het Rozekruis - E.D.F.O.C.R.
Dutch translation of the German Rosicrucian manuscript 'Gründtlicher Bericht von dem Vorhaben, Gelegenheit und Innhalt der löblichen Bruderschafft desz Rosen Creutzes', 1617. Translation Ruud Muschter.
Keywords: Rosenkreutzer; Rozekruisers; Rosicrucian
Downloads: 2
[1] 2     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

opensource

Related mediatypes

texts